top of page

JURIDISCHE KENNISGEVING

Uitgever – Contact
Ile Physalis schoonheid Hoofdkantoor: 27 B Avenue de Calabria 
BE 0781.564.038


U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via e-mail op het volgende adres: info@ilephysalis.com ilephysaliss@gmail.com of via dit contactformulier.
Onze Klantenservice staat tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden.
Website hosting
WIw: Wix.com LTD 40 Namal Tel Aviv, 6350671 Israël BTW-nummer: EU442008451
 

VOORWAARDEN 
Bedankt voor uw interesse in onze producten! Hieronder vindt u de Algemene Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op uw aankoop en die tot doel hebben uw rechten uit te leggen. Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, we leggen je graag uit hoe ze werken. Dit deel gaat over details zoals bij wie je je artikelen koopt, hoe je een bestelling plaatst, prijzen, verzending en levering, herroepingsrecht en garanties. Goed winkelen 
Algemeen
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (de "Algemene Verkoopvoorwaarden") zijn van toepassing wanneer u ("Klant" of "u") een bestelling plaatst bij Ile Physalis, een bedrijf geregistreerd onder ondernemingsnummer BE 0781.564.038
Door deze Algemene Verkoopvoorwaarden te accepteren, bevestigt u dat u ouder bent dan 18 jaar of dat u toestemming hebt gekregen van uw wettelijke vertegenwoordiger. U stemt er tevens mee in deze Algemene Verkoopvoorwaarden na te leven. Ook bevestigt u dat u de informatie over persoonsgegevens en cookies heeft gelezen en dat u akkoord gaat met het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met het privacybeleid.


We verkopen onze producten in verschillende landen, dus deze Algemene voorwaarden zijn bedoeld om wereldwijd van toepassing te zijn. Er kunnen echter aanvullende wetten van toepassing zijn, afhankelijk van het land waar u woont. We leven deze toepasselijke wetten na, en niets in deze Algemene voorwaarden mag worden opgevat als een beperking van uw rechten, als de relevante wetten u meer rechten bieden dan die uiteengezet in de voorwaarden die hier worden gepresenteerd.
Door deze Algemene Verkoopvoorwaarden te accepteren, begrijpt en aanvaardt u dat elke bestelling, elke aankoop of elke transactie uitsluitend tussen het Bedrijf en de Klant wordt gedaan.
Bestellingen enz.
Wanneer u van ons een orderbevestiging ontvangt, betekent dit dat uw bestelling is geaccepteerd en een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Wij raden u aan de orderbevestiging te bewaren voor eventueel toekomstig contact met ons. Wij kunnen een bestelling om verschillende redenen weigeren, bijvoorbeeld als u onjuiste persoonsgegevens verstrekt of als u aansprakelijk bent voor niet-betaling van schulden.
Totdat wij deze bevestiging van ons hebben ontvangen, heeft u de mogelijkheid om uw bestelling te annuleren. In dit geval zullen we alle betalingen die door u of uw betalings- of creditcardmaatschappij zijn gedaan, terugbetalen.
We kunnen een bestelling annuleren als er een tekort is aan de bestelde producten. We zullen dan het volledige betaalde bedrag terugbetalen en u informeren over het bestaan van gelijkwaardige producten als deze beschikbaar zijn.
De bestelde producten blijven ons eigendom totdat wij de volledige betaling voor hun verkoop hebben ontvangen.
Klantgegevens enz.
U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.
U bent verantwoordelijk voor alle aankopen die met uw inloggegevens worden gedaan. Zorg er dus voor dat u uw inloggegevens geheim houdt en voorkom dat onbevoegden er toegang toe krijgen. Neem gerust contact met ons op als u vermoedt dat een onbevoegd persoon toegang heeft gekregen tot uw inloggegevens.
Prijzen, vergoedingen, enz.
De op de website getoonde prijzen gelden voor bestellingen die op de website worden geplaatst. Alle prijzen zijn in de valuta die op de Website wordt weergegeven en zijn inclusief btw waar aangegeven (afhankelijk van het land waar u woont, is het echter mogelijk dat er geen btw van toepassing is op uw aankoop). Tenzij anders vermeld op de website, zijn de prijzen exclusief betaal- of verzendkosten, deze worden apart vermeld. Houd er ook rekening mee dat lokale kosten (zoals kosten voor het omrekenen van valuta, betalings- of creditcardkosten, verkoopbelastingen, douanerechten, enz.) van toepassing kunnen zijn, afhankelijk van uw lokale regelgeving. Deze kosten zijn voor uw rekening en worden niet door ons vergoed.
Speciale aanbiedingen
We zullen waarschijnlijk van tijd tot tijd, voor specifieke producten, gunstigere voorwaarden aanbieden dan die aangegeven in de Algemene Verkoopvoorwaarden, bijvoorbeeld met betrekking tot het herroepingsrecht of gratis retourneren. Deze gunstigere voorwaarden zijn slechts voor een beperkte tijd geldig, totdat de betreffende producten niet meer op voorraad zijn, en kunnen op elk moment worden geannuleerd. In geval van herroeping zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden weer in hun geheel van toepassing.


Verzending en bezorging
Producten die op voorraad zijn, worden over het algemeen binnen de op de website vermelde levertijden geleverd. De geschatte levertijd van een bestelling staat vermeld in de orderbevestiging. In het geval van een vertraging in de levering, zullen we u op de hoogte stellen en uw bestelling blijven opvolgen. U kunt de bestelling annuleren als de levering meer dan 30 dagen vertraging heeft opgelopen en u niet verantwoordelijk bent voor deze vertraging.
Afhankelijk van de gekozen bezorgmethode, kan het zijn dat je gevraagd wordt om naar een specifieke bezorglocatie te gaan om de bestelling op te halen. U moet zich daar aanbieden binnen de termijnen vermeld in het leveringsbericht. Als u de levering niet op tijd ophaalt, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht en kan de bestelling op uw kosten aan ons worden geretourneerd. We behouden ons het recht voor om de bestelling te annuleren als de levering niet op tijd wordt opgehaald.
Recht om in te trekken
U kunt uw bestelling annuleren door ons binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelde producten hiervan op de hoogte te stellen. U moet ons dan op de hoogte stellen van uw herroeping door gebruik te maken van het beschikbare online formulier. U moet de geannuleerde producten ook onverwijld op uw kosten aan ons retourneren, binnen 14 dagen na uw kennisgeving van herroeping. U bent verantwoordelijk voor de staat van de producten tijdens het retourneren. Daarom raden we je ten zeerste aan om ze goed verpakt, onbeschadigd en in de originele doos of verpakking te verzenden.
Wanneer je annuleert, betalen we de prijs terug die je hebt betaald voor de geannuleerde producten, inclusief verzendkosten voor standaard levering (de goedkoopste leveringsmethode, wat betekent dat je geen vergoeding krijgt voor extra kosten veroorzaakt door de keuze voor expres of andere levering). Toch zullen wij op het te vergoeden bedrag eventuele waardevermindering van de producten in mindering brengen, als dit het gevolg is van het feit dat u ze meer heeft gehanteerd dan nodig was om hun functie of kenmerken vast te stellen. Verzendkosten worden ook alleen terugbetaald als de geretourneerde producten een volledige bestelling vormen, en niet als u slechts een deel van de bestelling annuleert. Wij zullen het terug te betalen bedrag zo spoedig mogelijk, en binnen 14 dagen na de kennisgeving van herroeping, uitbetalen. Desalniettemin wachten we met betalen totdat we de geretourneerde producten hebben ontvangen of het bewijs dat ze naar ons zijn verzonden (leveringsbewijs). Terugbetaling vindt plaats met dezelfde betaalmethode die u heeft gebruikt om de geannuleerde producten te betalen, tenzij anders is overeengekomen.


Uw herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten die:
•   betrekking hebben op een dienst die volledig is uitgevoerd, indien u bij het plaatsen van uw bestelling vanaf het begin van de uitvoering van de dienst heeft aanvaard dat er geen herroepingsrecht zou zijn na de uitvoering van de dienst
•   betrekking hebben op goederen of een dienst waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen in de markt waarop wij geen invloed hebben en die zich kunnen voordoen in de periode tussen uw ontvangst van de geannuleerde producten en uw kennisgeving van herroeping.
•   betrekking hebben op goederen die volgens uw specificaties zijn vervaardigd of duidelijk gepersonaliseerd zijn
•   betrekking hebben op goederen die snel kunnen bederven of vervallen
•   betrekking hebben op goederen waarvan de verzegeling is verbroken en die vanwege gezondheids- of hygiënerisico's niet kunnen worden geretourneerd als de verzegeling door u is verbroken
•   betrekking hebben op goederen die na levering door hun aard onomkeerbaar vermengd zijn met andere goederen
•   betrekking hebben op verzegelde audio- of video-opnamen of verzegelde computersoftware waarvan de verzegeling door u is verbroken
•   betrekking hebben op specifieke nummers van een krant of tijdschrift
•   betrekking hebben op buiten een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien u de levering op deze wijze uitdrukkelijk heeft aanvaard en het ontbreken van de mogelijkheid tot herroeping aanvaardt
•   betrekking hebben op culturele en sportevenementen, of enige andere soortgelijke activiteit op het gebied van vrije tijd, eten, catering of enige andere soortgelijke dienst, evenals accommodatie, vervoer van goederen of levering van voertuigen, waarbij we de dienst niet op een bepaalde dag of periode.

 


Garantie en klachten
Sommige van onze producten kunnen garanties bevatten. Details van deze garanties staan vermeld op de website of in deze Algemene Voorwaarden. De orderbevestiging vormt het garantiebewijs. Onze garantie dekt alleen defecten in de originele constructie en dekt daarom geen defecten die optreden tijdens of na het aanbrengen van wijzigingen in de functie of het uiterlijk van de producten, zoals herbouw, verbetering of enige andere productconfiguratie.
U hebt de mogelijkheid om klachten in te dienen over producten die volgens de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming als defect worden beschouwd gedurende een periode van 2 jaar (of een aanvullende periode voorzien door de toepasselijke wetgeving) vanaf ontvangst van de producten. Vervolgens moet u uw klacht aan ons doorgeven door uw naam, uw fysieke adres, uw e-mailadres, uw bestelnummer en een beschrijving van de producten waarop de klacht betrekking heeft, te vermelden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het online formulier op website. Ook dient u de klacht zo spoedig mogelijk na ontdekking van het gebrek te melden. Elke klacht die binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek wordt ingediend, zal steeds als binnen de gestelde termijn worden beschouwd.
In het geval van defecte producten, vergoeden wij u in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming en dragen wij de kosten voor het terugzenden van de producten. We streven ernaar om dergelijke terugbetalingen te doen binnen 30 dagen na ontvangst van een klacht en het vaststellen van de noodzaak van terugbetaling, maar deze termijn kan langer zijn, afhankelijk van de aard van het product. We streven er ook naar om te voldoen aan de aanbevelingen met betrekking tot producten met gebreken die zijn uitgegeven door nationale instanties voor consumentenbescherming. De terugbetaling vindt plaats met hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de bestelling van de producten waarop de klacht betrekking heeft, tenzij anders is overeengekomen.
Beperking van de aansprakelijkheid
Voor zover de toepasselijke wetgeving geen andersluidende bepalingen vermeldt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en in geen geval tot indirecte schade, zoals gederfde inkomsten, enz.
Intellectuele eigendomsrechten
De website en de inhoud ervan zijn eigendom van ons of onze licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendoms- en marketingwetten. Dit betekent dat handelsmerken, bedrijfsnamen, productnamen, afbeeldingen en grafische afbeeldingen, site-ontwerp, lay-out en informatie over producten, diensten en andere inhoud niet mogen worden gekopieerd of gebruikt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
Vrijstelling
We behouden ons de mogelijkheid voor dat onze website fouten bevat, bijvoorbeeld fouten met betrekking tot afbeeldingen of typografische fouten, in het bijzonder fouten in productbeschrijvingen of technische specificaties, onnauwkeurige prijzen of onjuiste informatie over de beschikbaarheid van een product in voorraad. We hebben het recht om duidelijke fouten te corrigeren en om de op de website gepubliceerde informatie op elk moment dienovereenkomstig te wijzigen of bij te werken.
Les images sur le site Web sont uniquement prévues à des fins d'illustration et ne constituent pas une garantie du nombre exact de produits que vous pourriez recevoir en passant une commande, ni de l'apparence exacte, du fonctionnement ou de l'origine des producten.
Wijzigingen in de Algemene Verkoopvoorwaarden
Wij kunnen deze Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Wij zullen dan de gewijzigde Algemene Verkoopvoorwaarden op onze website publiceren, die pas in werking treden nadat u ze heeft aanvaard (bij een nieuwe bestelling of tijdens het raadplegen van de website).
Toepasselijk recht en geschillen
In het geval van een geschil streven we ernaar om elke beslissing van de nationale consumentenbeschermingsautoriteiten te respecteren.
Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of toepassing van deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van het land of de staat waar we onze activiteiten uitoefenen en is onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbank van de plaats. oprichting van ons bedrijf. "Niet-exclusieve jurisdictie" betekent dat u de mogelijkheid heeft om een claim tegen ons in te dienen in een ander land, indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
Dat is alles ! We hopen dat je aankopen goed verlopen! Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn opgesteld door Ile Physalis

livraison
retour
bottom of page